powrót do strony głównej

Etap komercjalizacji

Zakres wykonanych działań


 • określenie grupy docelowej na podstawie strategii komercjalizacji
 • identyfikacja wizualna obiektu, obrandowanie
 • edycja artykułów oraz reklama wspierająca proces komercjalizacji w mediach branżowych ogólnopolskich i międzynarodowych
 • edycja artykułów oraz reklama wprowadzająca projekt wśród grupy docelowej
 • edycja i projektowanie broszur promujących obiekt w różnych wersjach językowych
 • oprawa marketingowa i PR-owa oraz czynny udział w targach branżowych
 • organizowanie eventów okolicznościowych wieńczących kolejne etapy budowy (kamień węgielny, wiecha)
 • organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych
 • prowadzenie strony internetowej i Fun Page informującej o stanie zaawansowania inwestycji
 • prowadzenie kroniki budowy
 • wirtualny spacer po obiekcie

Kampania otwarcia

Zakres wykonanych działań


 • opracowanie strategii kampanii otwarcia w oparciu o grupę docelową obiektu i najemców
 • opracowanie linii kreatywnych i key visual na podstawie zaprojektowanej sesji zdjęciowej
 • kreacja reklam do prasy, outdoor, ulotek, banerów internetowych
 • stworzenie strony internetowej
 • planowanie i zakup mediów : radio, internet, prasa, outdoor,
 • edycja artykułów i tekstów reklamowych, sloganów reklamowych
 • współpraca z mediami , działania PR
 • prowadzenie FB, instagramu
 • organizacja i prowadzenie konferencji prasowej
 • współpraca z lokalnymi władzami i instytucjami
 • prowadzenie akcji ambientowych
 • zaplanowanie i koordynacja eventu otwarcia

Stała obsługa marketingowa

Zakres wykonanych działań


 • opracowanie strategii działań marketingowych w oparciu o grupę docelową i najemców
 • zaplanowanie i realizacja budżetu
 • opracowanie key visual
 • planowanie i realizacja wydarzeń, akcji, eventów, konkursów (aplikacje)
 • kreacja reklam do prasy, outdoor, ulotek, banerów internetowych
 • planowanie i zakup mediów : radio, internet, prasa, outdoor
 • edycja artykułów i tekstów reklamowych, sloganów reklamowych
 • współpraca z mediami , redagowanie artykułów, działania PR
 • prowadzenie strony internetowej, SEO, SEM
 • prowadzenie FB, instagramu
 • współpraca z lokalnymi władzami i instytucjami
 • prowadzenie akcji ambientowych
 • współpraca z najemcami, inicjowanie i prowadzenie wspólnych akcji promocyjnych
 • ulotkowanie, mailing
powrót do strony głównej